Pełna księgowość

 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • ewidencje VAT,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sprawozdania finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • kontakty z urzędami, w szczególności US i ZUS,
 • okresowe raporty,
 • inne usługi ustalone indywidualnie, wspomagające zarządzenie przedsiębiorstwem.

Księgowość uproszczona

 • ewidencja przychodów i kosztów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje VAT,
 • kontakty z urzędami, w szczególności US i ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.

Kadry i płace

 • dokumentacja kadrowo-płacowa,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS,
 • deklaracje dot. podatku od wynagrodzeń (PIT-4, PIT-11)
 • sporządzanie umów,
 • wyliczanie wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń pracownikom.

Inne

 • pomoc przy zakładaniu działalności,
 • analizy ekonomiczno-finansowe,
 • przygotowywanie deklaracji INTRASTAT,
 • zwrot VAT z krajów UE,
 • zwrot podatku z zagranicy,
 • inne usługi ustalane indywidualnie z klientem.