wróć

JEDNO KONTO W ZUS (11.10.2017)

Od 1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na jedno indywidualne konto.

 

Przed zmianą

 

W obecnym stanie prawnym wpłaty dokonywane są odrębnie na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Wpłaty dokonywane są przy tym na odrębne numery rachunków bankowych.

Co ważne, na przelewie wskazuje się okres, za jaki opłacane są składki. Nawet w przypadku istnienia zaległości, składka wpłacana jest za okres podany w przelewie.

 

Po zmianie

 

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki w ZUS opłacane będą jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek bankowy, przypisany każdemu przedsiębiorcy. W związku z tym ZUS od 1 października 2017 r. rozpoczął wysyłanie listów z informacją o numerze rachunku składkowego, którego ostatnie 10 cyfr będzie stanowił numer NIP podatnika.

Zmieni się również zasada rozliczania składek. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata zostanie zaliczona na najstarszą zaległość – podatnik nie będzie wskazywał na przelewie okresu, za który wpłata ma być rozliczona.

 

 

W związku z powyższym w przypadku zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdy istnieją zaległości na koncie, wpłaty zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet zaległości z odsetkami, a dopiero później na bieżące składki. Wiąże się to z brakiem możliwości skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

 

Zainteresowanym, polecamy lekturę broszury przygotowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Broszura.pdf