wróć

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (30.10.2017)

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia i przesyłania do Urzędu Skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. To kolejna zmiana w przepisach, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku (o innej, związanej z ZUS, pisaliśmy w poprzednim wpisie).

 

JPK jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres.  Dla wszystkich firm i branż elektroniczne rubryki danych w JPK wyglądają tak samo i znajdują się w tym samym, cyfrowym miejscu, co umożliwia ich łatwe zestawianie i porównywanie przez systemy informatyczne uzbrojone w algorytmy wyszukujące nieprawidłowości.

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK ma znacząco usprawnić działanie organów podatkowych – będą one mogły szybko przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne. Dostęp do uporządkowanych danych ma pozwolić na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszyć potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Ma to przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

 

Przypomnijmy, że obowiązek wysyłania JPK obowiązuje duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r. także mikroprzedsiębiorcy – płatnicy VAT będą zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK.

Obowiązek JPK_VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

 

Od 1 lipca 2018 roku wszyscy  przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania na wezwanie Urzędu Skarbowego JPK_FA. Jest to plik zawierający szczegółowe informacje z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę.

 

Wkrótce przedstawimy bezpłatne rozwiązanie dedykowane naszym klientom, które pozwoli przygotować się na zmiany w zakresie plików JPK.