wróć

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (10.10.2019)

1 listopada 2019 r. w przypadku niektórych towarów i usług zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z mechanizmu split payment.

 

Katalog usług i towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

 

Mechanizm podzielonej płatności musi być stosowany w przypadku faktur o wartości co najmniej 15 000 zł brutto, jeżeli faktura ta będzie dokumentowała sprzedaż towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, nie ważne jakiej wartości będzie usługa/towar z załącznika 15 do ustawy o VAT, ważne że cała faktura będzie na kwotę co najmniej 15 000 zł brutto.

Mechanizm podzielonej płatności stosowany będzie do jednolitej gospodarczo transakcji. Jeżeli podatnik zawrze umowę na podstawie której są świadczone usługi cykliczne, to suma transakcji 15 000 zł brutto będzie obligowała do zastosowania mechanizmu split payment.


Przykład 1.1

Firma A zakupiła od firmy B węgiel na kwotę 10 000 zł brutto oraz drewno na kwotę 6000 zł brutto. Oba towary zostały zafakturowane na jednej Fakturze VAT na łączną wartość 16 000 zł brutto.
Pomimo, że w załączniku 15 do ustawy o VAT został wymieniony tylko węgiel, którego wartość na fakturze nie przekracza 15 tys. zł brutto to pod uwagę bierzemy całą fakturę VAT, a więc w tym przypadku sprzedawca musi dodać na fakturze dopisek „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca musi zapłacić za fakturę przy wykorzystaniu mechanizmu split payment.


Przykład 1.2

Firma C wykonała usługę remontową jako podwykonawca w magazynie przemysłowym o wartości 11 000 zł brutto. Była to jedyna usługa na fakturze.
W związku z tym, że wartość nie przekracza 15 tys. zł, nie ma obowiązku stosowania mechanizmu split payment. Jest on jednak zalecany w celu uniknięcia solidarnej odpowiedzialności.


Przykład 1.3

Firma B podpisała z podwykonawcą umowę o roboty budowlane na kwotę 12 000 zł brutto miesięcznie na okres 1 roku. Firma B  musi płacić za faktury podwykonawcy przy wykorzystaniu mechanizmu split payment, ponieważ suma płatności wynikającej z umowy jest co najmniej równa 15 tys. zł brutto.


OBOWIĄZKOWY DOPISEK NA FAKTURZE

Na każdej fakturze o wartości co najmniej 15 000 zł brutto i dokumentującej jednocześnie usługi lub towary z załącznika 15 do ustawy o VAT, sprzedawca będzie zobowiązany do umieszczenia dopisku „Mechanizm podzielonej płatności”


SANKCJE DLA NABYWCY

Jeżeli nabywca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT udokumentowanych fakturą o wartości co najmniej 15 000 zł brutto nie dokona płatności w mechanizmie split payment naraża się na sankcję w wysokości 30% podatku VAT dotyczącego towarów/usług z faktury, a będących wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie stosują mechanizmu podzielonej płatności mimo takiego obowiązku narażają się na odpowiedzialność karnoskarbową i grzywnę do 720 stawek dziennych.


SANKCJE DLA SPRZEDAWCY

Jeżeli sprzedawca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT udokumentowanych fakturą o wartości co najmniej 15 000 zł brutto nie umieści na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” naraża się na sankcję w wysokości 30% podatku VAT dotyczącego towarów/usług z faktury, a będących wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie stosują mechanizmu podzielonej płatności mimo takiego obowiązku narażają się na odpowiedzialność karnoskarbową i grzywnę do 720 stawek dziennych.