wróć

OPŁATA RECYKLINGOWA (09.01.2018)

1 stycznia 2018 r. w życie weszły przepisy Rozdziału 6a Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dotyczące opłaty recyklingowej. Zgodnie z nimi przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

 

Zgodnie z definicją ustawową przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 

Opłacie nie podlega bardzo lekka torba na zakupy poniżej 15 mikrometrów tylko pod warunkiem, że będzie wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności. Opłatę wprowadzono z uwagi na przepisy unijne. Może ona wynosić od 0,20 zł do maksymalnie 1 zł za sztukę.

 

Co ważne, pobrana opłata stanowi dochód budżetu państwa i wnoszona będzie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana, a więc po raz pierwszy przedsiębiorcy uiszczą ją do 15 marca 2019 r. Właściwy rachunek bankowy nie jest jeszcze znany. Znane są natomiast kary za brak pobierania opłaty. Wynoszą one od 500 do 20 000 zł i będą wymierzane w drodze decyzji przez właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 22 grudnia 2017 r. opłata ta jest wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy toreb z tworzywa sztucznego opodatkowanej VAT ze stawką 23%. Oplata recyklingowa będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę do budżetu państwa.

 

Podsumowując, podkreślamy, że opłacie podlegają torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów, z wyjątkiem toreb poniżej 15 mikrometrów służących do pakowania żywności luzem, tj. takiej, która nie posiada własnego opakowania.

 

TUTAJ znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z opłatą recyklingową.