wróć

SPLIT PAYMENT (02.07.2018)

1 lipca 2018 r. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Wprowadza on sposób płatności za usługi i towary polegający na wpłacie kwoty netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwoty VAT na specjalny, oddzielny rachunek VAT.

 

 

„Istota tego rozwiązania – tłumaczy Ministerstwo Finansów –  polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT”.

 

 

Rachunek VAT będzie otwierany przez banki i SKOK-i obligatoryjnie i automatycznie jako dodatkowe rachunki do rachunku firmowego. Nie można otworzyć rachunku VAT do wykorzystywanego w działalności gospodarczej rachunku osobistego.

 

 

Warto podkreślić, że nie będzie można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT – takie przelewy banki będą odrzucały. Wypełniany będzie nadal jeden przelew, ale musi być w nim wskazana kwota VAT, kwota sprzedaży brutto, numer faktury i NIP dostawcy. Założenie i prowadzenie rachunku VAT przez bank jest bezpłatne. Ale instytucje będą mogły pobierać opłaty za operacje np. za przelewy.

 

Split payment jest mechanizmem dobrowolnym – o jego zastosowaniu decyduje nabywca, nie sprzedawca.

 

 

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane do rozliczeń z urzędem skarbowym oraz do zapłaty podatku VAT w ramach transakcji z kontrahentami. Ewentualne wykorzystanie wolnych środków do innych celów wymaga zgody urzędu skarbowego – przedsiębiorca może wystosować wniosek do organu podatkowego, na którego rozpatrzenie będzie trzeba czekać do 60 dni.

 

 

 

Objaśnienia MF dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.